050-8229561
dagan.zaks@gmail.com
זבוטנסקי 9 רמת גן מגדלי משה אביב
זבוטנסקי 9 רמת גן מגדלי משה אביב

מעקבים ותצפיות

מעקבים ותצפיות הם חלק בלתי נפרד מעבודתו של החוקר. הדבר מאפשר לבדוק האם הנחקר משקר באשר למיקומו בימים ושעות מסוימים, להשיג הוכחות בנוגע למפגש עם אנשים מסוימים ולתעד את הפעולות שהנחקר מכחיש שעשה – כך שלא יהיה ניתן לערער על הממצאים.
בין אם מדובר בבגידות על רקע רומנטי, ריגול תעשייתי או השגת מידע על הון כלכלי – מעקב ותצפית אחר הנחקר הם הבסיס לבניית תיק עם הוכחות אשר במידת הצורך יישא פרי בבית המשפט.

חקירות פרטיות

האם נתקלתם באדם אשר לווה מכם כסף וכעת נעלם ? האם אחד מבני המשפחה יצא לטיול ולא חזר ממנו ?(...)

מעקבים ותצפיות

מעקבים ותצפיות הם חלק בלתי נפרד מעבודתו של החוקר. הדבר מאפשר לבדוק האם הנחקר משקר באשר למיקומו בימים ושעות מסוימים,(...)

חקירות רקע

במקרים רבים חשוב לנו לדעת מהו הרקע של האדם העומד מולנו, בעיקר כשאותו אדם מועמד למשרה כלשהי בארגון שלנו. חקירת(...)

חברה לקידום אתרים חברה לקידום אתרים